Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến là gì

Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến là chỉ tiêu quan trọng người làm xuất nhập khẩu. Vậy hãy cùng đi vào bài viết dưới đây để tìm hiểu về mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến là gì và cách xác định mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

Định nghĩa chung mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến

Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến được quy định là mã địa điểm đang lưu giữ hàng hóa khi khai và trước khi vận chuyển hàng nhập về kho ngoại quan (hàng nhập khẩu gửi kho ngoại quan là mã địa điểm cảng nhập, cửa khẩu nhập khẩu nơi lưu giữ hàng hóa; hàng hóa từ khu phi thuế quan thì khai mã địa điểm khu phi thuế quan);

ma dia diem luu kho cho thong quan du kien

Trước đây, mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến là 1 trong 10 tiêu chí không được sửa sau khi tờ khai hải quan của bạn đã được thông quan.  Vì vậy nên trước đây, để tránh trường hợp phải hủy tờ khai, người làm xuất nhập khẩu cần nắm chắc thông tin chính xác về mã địa điểm lưu kho chờ thông quan.

Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến hàng xuất khẩu

Theo quy định tại mục 2.27 thuộc phụ lục 1 thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 thì mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến đối với hàng xuất khẩu là mã địa điểm nơi lưu giữ tập kết hàng hóa khi khai báo xuất khẩu, chi tiết như sau

Trường hợp địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu đã được Tổng cục hải quan mã hóa

  • Trường hợp  này, công ty có thể kiểm tra thông tin địa điểm tập kết tại bảng mã địa điểm tập kết hàng xuất khẩu trên trang web của Tổng cục hải quan Việt Nam https://www.customs.gov.vn
  • Nếu hàng hóa của doanh nghiệp được lưu giữ tại kho của doanh nghiệp thì địa điểm tập kết hàng hóa chính là mã kho của công ty. Nếu doanh nghiệp đi thuê kho của doanh nghiệp khác hoặc ICD ( địa điểm thông quan nội địa) để lưu giữ hàng hóa thì doanh nghiệp có thể sử dụng mã kho của doanh nghiệp cho thuê kho hoặc mã kho ICD để khai báo.
  • Nếu doanh nghiệp mang hàng đến địa điểm tập kết do Chi cục hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai thì doanh nghiệp có thể sử dụng mã địa điểm của Chi cục đó để khai báo.

ma dia diem luu kho cho thong quan du kien

Trường hợp địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu chưa được Tổng cục hải quan mã hóa

  • Với trường hợp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu chưa được Tổng cục hải quan mã hóa, doanh nghiệp có thể sử dụng mã dùng chung của Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan, đồng thời doanh nghiệp phải nêu cụ thể địa điểm tập kết hàng, thời gian dự kiến đóng container, xếp hàng lên phương tiện vận chuyển tại ô “ Địa chỉ” tại chỉ tiêu “ Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng”

Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến hàng nhập khẩu

Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến hàng nhập khẩu được quy định tại mục 1.29 phụ lục 1 thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 là nhập mã địa điểm lưu hàng hóa khi khai báo nhập khẩu

Doanh nghiệp có thể kiểm tra thông tin mã địa điểm lưu hàng hóa nhập khẩu tại bảng mã “ Địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến, địa điểm trung chuyển cho vận chuyển bảo thuế. ,địa điểm đích vận chuyển bảo thuế” trên website https://www.customs.gov.vn

Ví dụ: Doanh nghiệp A đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại chi cục Hải quan Tuyên Quang ( mã chi cục Hải quan là 10BI ),theo thông báo hàng đến từ người vận chuyển, hàng hóa hiện lưu giữ tại kho bãi Cảng SP ITC thì doanh nghiệp khai báo mã kho SP ITC (02CIS02)

ma dia diem luu kho cho thong quan du kien

Bài viết đã đưa các bạn thông tin tổng quan về định nghĩa mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, cũng như cách xác định chính xác mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến. Hy vọng, qua bài viết bạn dễ dàng xác định được mã địa điểm lưu kho cho mỗi lần làm thủ tục xuất, nhập hàng hóa.

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *